Despre…

Informatii generale Erasmus+

erasmuslogo

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformare, tineret și sport în perioada 2014-2020.
Pentru mai multe informații, click aici.

 

În cadrul programului Erasmus+, pot fi dezvoltate proiecte de mobilități de formare în domeniul VET, care presupun:
  • oportunităţi pentru elevii, formabili, ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină.
  • oportunități pentru personalul din domeniul educaţiei profesionale, oferind posibilitatea de a învăţa noi metode de predare şi formare în străinătate, precum şi posibilitatea de a dezvolta reţele  internaţionale cu alte instituţii de învăţământ şi de formare profesională.
Pentru mai multe informații privind proiectele de mobilități în domeniul VET, click aici.

 

Informatii generale despre proiectul SCHOOL 2 LIFE

Proiectul de mobilități de formare în domeniul VET ”SCHOOL 2 LIFE” este finanţat în cadrul exerciţiului financiar Erasmus+ 2015 şi se va derula în perioada 01.06.2015 – 31.05.2017 pe baza parteneriatului cu instituţia de formare Escola Profissional Do Montijo – Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Portugalia.

Grupul tinta

  • 48 de elevi si absolventi cu dizabilitati mintale incadrati in grad de handicap accentuat/grav, cu varste cuprinse intre 16-22 de ani, provenind din unitatile de învatamant special membre in consortiu;
  • 27 de cadre didactice cu rol in dezvoltarea profesionala a elevilor cu dizabilitati mintale accentuate si grave din unitatile de invatamant special partenere in consortiu (cadre didactice care predau discipline din aria ”Tehnologii”/discipline optionale cu caracter practic-aplicativ, cadre didactice care desfășoară activități specifice Terapiei ocupaționale si profesori psihopedagogi/de psihopedagogie speciala cu rol in orientarea scolara si profesionala);
  • 2 inspectori scolari provenind din ISMB si ISJ Ilfov.

Mobilitati

Pe parcursul celor 2 ani de proiect se vor desfasura un numar total de 81 de mobilitati, distribuite in 6 fluxuri, din care:
  • 48 de mobilități pentru elevi – stagii de formare profesionala
  • 33 de mobilități pentru cadre didactice/inspectori – activitati de tip job shadowing